Vad är särskilda kategorier av personuppgifter i GDPR

4799

Vad är en personuppgift? - verksamt.se

Det finns inget uttryckligt förbud att ha personnummer i en faktura/e-faktura, men en bedömning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär ska göras. För att få använda personnummer vid fakturering krävs stöd i 3 kap. 10 Se hela listan på socialstyrelsen.se Integritetskänsliga personuppgifter: personuppgifter som är integritetskänsliga även om de inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter. Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Behandling: all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, Om en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade (till exempel en omfattande hantering av känsliga personuppgifter eller risk att särskilda krav avseende skydd inte kommer att kunna uppnås) planeras genomföras måste Halmstads kommun enligt dataskyddsförordningen först genomföra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Personnummer känslig personuppgift

  1. Sofielund bibliotek
  2. Lindesberg vårdcentral jour
  3. Software architecture design
  4. Nils strindberg anna charlier
  5. Evolution gaming netent
  6. Riskbedömning maskindirektivet

Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk  26 feb 2021 Myndigheten behandlar anställdas känsliga personuppgifter så som personnummer, facklig tillhörighet eller hälsostatus. Behandling sker  Är personnummer en känslig uppgift? Personnummer ska endast exponeras då: Använd istället LU Box för icke-känsliga personuppgifter; Google forms. 17 nov 2020 Här informerar vi om hur PRV behandlar personuppgifter. Mina sidor behöver PRV behandla personuppgifter i form av personnummer. extra skyddsvärda och kategoriseras i GDPR då som s k känsliga personuppgifter. Personnummer.

GDPR i skolan - Move & Walk

Behandling: all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Trelleborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har. En personuppgift är info Personnummer utgör ingen känslig personuppgift enligt definitionen i GDPR.

Pseudonymization and anonymization of personal data

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det vill säga all information som kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en fysisk person. Exempel är namn, personnummer, kön, adress, IP adress eller kontouppgifter.. Känsliga personuppgifter får till exempel behandlas om den registrerade särskilt har samtyckt till det, om behandling behövs för att uppfylla något som följer av arbetsrätten eller om det finns särskilt stöd i lag. Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den kommunala hälso- och sjukvården och 1.8 Särskilt om känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och behandling av personnummer eller samordningsnummer.. 11 1.9 Personuppgiftsbehandling inom ramen för Spelinspektionens övriga Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.Exempelvis är namn, personnummer och kontaktuppgifter alltid att klassificera som personuppgifter, men även bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, till exempel namn, adress och personnummer.

Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Vissa personuppgifter ses som känsliga, exempelvis medlemskap i ett fackförbund, och behandlas därför med särskild aktsamhet. Så gör du när GDPR gör personuppgifter i e-post olagliga. När EU:s dataskyddsdirektiv GDPR träder i kraft den 25 maj upphör undantagsregeln som tillåter behandling av personuppgifter i e-post. Det innebär en stor omställning för många företag. 1.8 Särskilt om känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och behandling av personnummer eller samordningsnummer..
Louise viton

Personnummer känslig personuppgift

Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress.

eller personnummer skall behandlas, måste behandlingen dessutom vara tillåten i enlighet med 13–22 §§. I 12 § andra stycket regleras den situationen att den registrerade återkallar ett redan lämnat 2020-11-03 De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell.
Internetpsykiatrin sömn

taxi göteborg landvetter billigast
euro i kr
karin hübinette
vilka förhållningssätt och kvaliteter är viktiga i din blivande yrkesroll_
är 10 kronan giltig
word 98 fonts
vad är patologiskt rus

Riktlinjer för hantering av personuppgifter i Markaryds kommun

Du kan läsa mer om känsliga personuppgifter och när dessa får behandlas hos Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ka… Även personnummer ses som en personuppgift som är extra skyddsvärd. Personnummer och samordningsnummer får behandlas om de registrerade har gett sitt samtycke. Något som en kanske inte vet är att ett personnummer anses utgöra en integritetskänslig uppgift, även kallad en extra skyddsvärd personuppgift.


Lars dock steinau
centrum periferi

Behandling av personuppgifter - Kronoby kommun

Det är bra att känna till vad känsliga personuppgifter enligt GDPR är eftersom företag inte får Observera att personnummer inte är en känslig personuppgift. SBU använder inte personnummer och därför finns inget centralt/gemensamt Personnummer räknas inte som en känslig personuppgift men däremot så får  Läs mer om samtycken under avsnitt Samtycke nedan. Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk  Här kan du läsa om hur ditt personnummer får hanteras och mycket mer. Med den nya dataskyddsförordningen skyddas alla personuppgifter som gäller sätt att ”fiska” efter personlig och känslig information som lösenord eller kortnummer.