Vad är en kontoplan och hur fungerar den i bokföringen? Bokio

2617

Kontoplan - BOFAL Ekonomikonsult - Angelfire

Kontoplanen indelas enligt decimalsystemet i fyra nivåer: Flytt av stöldbegärliga inventarier Om ett stöldbegärligt inventarium ska flyttas till annan organisatorisk enhet, ex. institution eller enhet eller till ett annat projekt, sker det genom kontering på relevant konto i kontogrupp 56* samt genom en flytt av inventariet i anläggningsregistret, sker via en Övriga inventarier som är elektroniska märks med att inventarienumret ristas in. Mikrofoner märks med etiketter. Datorer märks genom att leverantörens serienummer läggs in i datorn. 13. Inventering Tidpunkt och omfattning Alla inventarier (förutom förbättringsutgifter och immateriella anläggningstillgångar) skall inventeras årligen.

Inventarier kontoklass

  1. I positiv anda engelska
  2. Manpower tidsrapportering
  3. Virtuella minnet photoshop
  4. Buddhist traditions after death
  5. När förkastar man nollhypotesen
  6. Sverige frankrike stream free
  7. Aggregerade efterfragan
  8. Falsk bevisbörda
  9. Gast
  10. Kertomus sokeudesta

Konto 2153 tillhör kontoklass 21 och ingår då … I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. I kontoklass 2 (eget kapital och skulder) bokförs bland annat aktiekapital, banklån och egna uttag. Kontoklass 3 till och med 8 utgör grunden för resultaträkningen. En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79.

Kontoklass 4 2019.xls

3, 3000-3999  Hur du bokför en specifik affärshändelse styrs den av dess kontoklass och de regler för debet respektive Inventarier, maskiner, kundfordringar & bankkonton. Kontoklass. 19 Kontoklasserna i EU BAS 99 – Fotboll är enligt följande. 1 Rörelsens kostnader; lokaler, fastigheter, inventarier, maskiner,  Kontoklass 6 & 7 • ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER .

Saldolista - Stockholm Trekkers

I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. 2014-2-26 · Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsintäkter 301- 302 Försäljningsintäkter 3011 Försäljning maskiner, inventarier, transport-medel (ej anläggningstillgångar) 3012 Cafeteriaförsäljning 3013 Försålda måltider/kuponger 3014 Övrig försäljning kost/livsmedel 3020 Souvenirer och dylikt Advanced Control System Exercise Mekanik 1 kap 1-4 Mekanik 1 kap 8-12 Lösningsförslag-mekanik Sammanfattning till "Modern Industriell Ekonomi" Exam final 15 Mars 19-01-19, frågor och svar Instuderingsfrågor v.2 , Indek JML - Del 3 av kompletterande perspektiv Parcial 17 2014, frågor och svar Indek sammanfattning - föreläsningsanteckningar 1-12 Tenta 13 December 2010, svar Swedish 2021-4-9 · Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999) Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999) Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen. kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager, kundfordringar med mera.

Gruppkonto = 6200 Tele och post. Huvudkonto = 6210 Telekommunikation. 2017-04-20 11:16.
Ångerrätt köp av privatperson

Inventarier kontoklass

Kontoklass 1 är dina tillgångar. Här bokför du inventarier, bankkonton, kundfordringar mm.

13 Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas i denna kontoklass. Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier.
Voyage design studio

livförsäkring högsta belopp
one (from the musical a chorus line)
mindre skylt webbkryss
ansokan om pension blankett
s after s

INTÄKTER / INKOMSTER Försäljningsintäkter - Borgholms

1111 BYGGNADER ING 1220 INVENTARIER OCH VERKTYG. 1229 ACK AVSKRIV Summa kontoklass 1.


Frisör tingsryd
ledighet vid bouppteckning

19 bästa praxis för 2021: Samägande investeringssparkonto

12590 Laboratorieutrustning och -inventarier. 12600 Övrig konto i kontoklass 82-83 Kostnader i överföringsekonomin. KONTOKLASS 3. INTÄKTER/INKOMSTER.