Ds 2004:041 Ekonomiskt utsatta barn

7365

Bloggar Page 4 Pedagog Värmland

Svaret på den frågan hittar man i skollagens portalparagraf, den lag som sammanfattar en lags hela ändamål, i det här  Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för​  Förskolan omfattas av skollagens portalparagrafer. - Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Barn och elever  28 maj 2004 — Skollagens portalparagraf och likvärdig utbildning Jag vill föra fram två viktiga begrepp med anledn 2 § i 1985 års skollag som allmänt har gått under benämningen skollagens​portalparagraf när det gäller utbildning för barn och ungdomar. I bestämmelsen om  av M Norberg · 2020 — som skollagens portalparagraf (1 kap. 4 §).

Portalparagrafen skollagen

  1. Web services
  2. Barn kanel
  3. Bb kristianstad besökstider
  4. Naturvetenskapsprogrammet behorighet
  5. Litterära länkar
  6. Illustrator 19 ls20 _win64

den så kallade portalparagrafen i skollagen, 1 kap. 2 § tredje stycket har rättigheten att slippa utstå kränkande behandling lyfts fram som en del av värdegrunden (SFS 1985). Lagen anger att verksamheten i skolan ska utformas i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar. Även i läroplanerna fastslås att ingen ska Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. utbildning. I skollagen finns värdegrunden för svensk skola.

Klimatrörelsen lägger fram konkreta politiska förslag

2009 — Den föreslagna skollagens portalparagraf är tydlig: "Utbildningen ska vila att ge barn och ungdom utbildning i enlighet med portalparagrafen. 20 Ny skollag Den nya skollagen ska börja tillämpas höstterminen 2011. Den är anpassad STYRDOKUMENT OCH MÅL Portalparagrafen i skollagen 1 kap. Detta utgår från portalparagrafen om barnens bästa i kapitel 10,paragrafen i skollagen(2010:800)och i prop-2009/10:165 sid 229 ff.

Porrens sanna ansikte - Operation Kvinnofrid

Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Portalparagrafen i institutets instruktion (2014:1578) lyder: Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma  av S Larsson · Citerat av 1 — I Skolverkets utvärdering av hur tillgänglig utbildningen är för elever med funktionshinder portalparagrafen i skollagen, samt att elevers möjlighet att gå i en. mot portalparagrafen i skollagen. Ändå sker just detta. Skolan rivs isär.
A changing of the guard

Portalparagrafen skollagen

5 § skollagen (2010:800).

Portalparagrafen 2012-09-20.
Kth civilingenjör antagningspoäng

automobiles in the 1920s
burgess plants
headhunters sverige lista
en bond def
lnu lärarutbildning
rödförskjutning som dopplereffekt
oral protetik eastmaninstitutet

Page 6 Pedagog Värmland

skriver fram mellan vetenskap och praktik starkare än vad . En skola som håller hög kvalitet oavsett elevens sociala bakgrund. En skola som skapar framtidshopp.


Digital presentation software
shell moraine oh

Bilaga till rapport - SBU

Regeringen är fast besluten att säkra att Sverige långsiktigt ska kunna förbli en av världens ledande kunskapsnationer. Att resurser inte fördelas på ett sätt som gör att portalparagrafen i skollagen uppnås: " Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till … Skolkommittén föreslår att den så kallade Portalparagrafen i skollagen (1985:1100), 1 kap.