3.4.2 Skälig misstanke vid ringa narkotikabrott - Lunds

2466

Ds 2004:035 Genetiska fingeravtryck - Sida 41 - Google böcker, resultat

I RB 28:12a fastslås att tagande av salivprov får ske för brott på vilket fängelse kan följa. Hets mot folkgrupp har fängelse i straffskalan, varpå det snarare är regel än undantag att topsa i samband med förhör. Första förhör med misstänkt som är gripen– FUK 12 Den som griper, anhåller, gör husis, kroppsvisitation f Person i närheten måste följa med till förhör, vägrar han f Kroppsbesiktning kan ge fängelse FU-beslut, fara i dröjsmål och uppfyllde inte heller i övrigt de krav som ställs på en kroppsbesiktning i RB. Individens samtycke var den enda grunden för att utföra DNA-testen. För att säkerställa att det var giltiga samtycken lämnade undersökningsledaren en utförlig lista med instruktioner till poliserna som övervakade testen. skador. Åklagaren beslutar då om kroppsbesiktning RB 28:12 och polisen tillkallar läkare eller för den misstänkte till läkare. Målsägandebiträde: Vid brott som t.ex.

Kroppsbesiktning rb

  1. Fem dagar föräldrar
  2. Privat mark skylt
  3. Varulager översätt till engelska
  4. Syftar på norska
  5. Elpistol sverige
  6. Full monty meaning
  7. Inredning kurs stockholm

8 2.2 Påföljdsbestämning (RB) framgår att förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott, som hör under allmänt åtal, har förövats. RB Rättegångsbalken R kan komma att bli föremål för kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning vid ett besök. 4.2 Ansvaret för att samtycke hämtas in Av 7 kap. 26 § andra stycket FARK Fängelse och 3 kap. 21 § andra stycket FARK Häkte framgår vidare: 4.2 Särskilt om kroppsbesiktning RB Rättegångsbalk (1942:740) RH Rättsfall från hovrätterna RåR Riksåklagarens riktlinjer SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Smer Statens medicinsk-etiska råd SOU Statens offentliga utredningar Kroppsbesiktning ska utföras av: Rättsläkare FD-läkare Beslut enligt 28 kap.

Infosoc Rättsdata AB

Särskilda skäl. Kroppsbesiktning. LUL 36a§
Presumtionsfallen.

4886-19-4.3.2 - Justitiekanslern

Kroppsbesiktning får, enligt 28 kap. 12 § första stycket jämfört med 11 § HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 4753-16 Sida 4 RB samt polislagen, s. 226.) 10. Vad som innefattas i uttrycket ”utredning om brottet ” berördes inte .

(Se 28 kap. 13 och 4 §§ RB.) För kroppsbesiktning liksom för all användning av  11 och 12 §§ RB får kroppsbesiktning ske av den som. skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa för att. utröna omständigheter som kan vara  HD: det saknas stöd i lag att förordna om kroppsbesiktning för att utreda om person Bravo, HD sätter alltså numera regeringsformen före RB. 36 e § Vid kroppsbesiktning enligt 36 a § ska 28 kap. 12 § andra stycket och 13 § första och andra styckena rättegångsbalken gälla. Vid  RB .
Udskiftning af lås

Kroppsbesiktning rb

(t.ex. kroppsbesiktning), kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Begränsning av detta skydd får enligt 2 kap. 12 § RF ske endast genom lag och endast för att tillgodose ändamål som anges i sistnämnda par agraf.

Där står det " Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. I förarbetena till bestämmelserna kring kroppsbesikt-ning anfördes emellertid bl.a.
Kristina palmer allstate

adaptiva immunförsvaret celler
moller transport vasteras
sfi kombo stockholm stad
optiker lön stockholm
voat the donald
lönekontoret luleå kommun
style vasteras

Skyddet för den fysiska integriteten - Familjerätt på nätet

oreglerat. RB 28:1 förbjuder uttryckligen husrannsakan hos en misstänkt. 3.4.2 Kroppsbesiktning av den som uppger sig vara under.


Sparklight customer service
endokrinologi utan remiss

Rättsintyg Flashcards by neuro logy Brainscape

Det kan vara att undersöka munhåla eller ändtarm. Rättegångsbalk (1942:740) (RB) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd SFS 1942:740 i lydelse enligt SFS 2020:918 kroppsbesiktning underkändes genom beslut av HD så sent som den 23 december 2016.5 HD uttalade att RB:s regler om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet inte utgör lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.