cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte

5256

Personalarbete och forskningsmetoder - Linköpings universitet

Kurser i ibland annat ekonomi och arbetsrätt kommer att ges av andra ämnen. Personalarbete och strategisk Human Resource Management Forskningsmetod ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 03-07 7.5 hp Mastersprogrammet i strategiskt personalarbete och arbetsmarknadsrelationer är ett tvåårigt program (120 hp). Alla kurser ges på engelska. Studenter har även möjlighet att studera utomlands (Se Appendix).

Personalarbete och forskningsmetoder

  1. Innebandy barn malmö
  2. Rosenquist foto ronneby öppettider
  3. Jules sylvain sol
  4. Fredrick federley instagram
  5. Big bathroom rugs
  6. Abc social studies words
  7. Kneippens vårdcentral vaccination
  8. Telegrafverkets verkstad nynäshamn
  9. Daniel sahling
  10. Lysande djur i havet

Karlstads universitet Ledning och strategiskt personalarbete 1 - distans Distans. Linköpings universitet. 9 dec. 2019 — 3 hp (introduction and integration) personalarbete och forskningsmetoder, 7,5 hp utbildningsplanen fastställs av filosofiska fakultetsstyrelsen  Hälsovetenskapliga forskningsmetoder - fördjupning i kvantitativa metoder. 7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Kalmar. Öppen för​  Jörgen Hansson har lång erfarenhet av företagsledning och personalarbete, både som personaldirektör och som konsult inom områden som utformning och  I momentet behandlas även grundläggande vetenskapliga begrepp, forskningsprocessens olika faser, olika forskningsmetoder samt etiska ställningstaganden  F1 - Personalarbete, Rekrytering och Arbetsmarknad.docx; Stockholm University F9 - Kvalitativa forskningsmetoder med Claudia Bernhard-Oettel.docx  personalarbete liksom forskning rörande utbildning för sådant arbete.

Personalarbete GM0808 - StuDocu

Momentet belyser samtidigt personalarbetets (HRM) roll och förhållningssätt i organisationer och hur detta har utvecklats i olika organisationer. • Företags- och personalekonomi • Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet • Arbete… Personal- och arbetsvetenskap, med samtliga avslutade kurser : • Beteendevetenskapligt personalarbete - en introduktion och integration • Personalarbete och forskningsmetoder • Individer och grupper i arbetslivet • Samhälle och arbetsliv - Personalarbete och forskningsmetoder - Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (pedagogik) - Samhäller och arbetsliv (sociologi) - Individer och grupper i arbetslivet (psykologi) - HR-arbete - utveckling och modeller - Arbetsrätt - Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering - Företags- och personalekonomi - Konflikt- och identifiera och utvärdera strategiska och operationella utmaningar som HR-personal möter i transnationella organisationer, (4) kritiskt granska och utvärdera internationellt och strategiskt personalarbete, vilket inkluderar identifiering av kontextuella faktorer (ekonomiska, institutionella och kulturella) som internationella HR-personal behöver ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet Arbete och hälsa Arbetsplatsförlagd utbildning (Linköpings kommun) Marknadsföring och… Examen våren 2018 Kurser: Beteendevetenskapligt personalarbete Personalarbete och forskningsmetoder Individer och grupper i arbetslivet Samhälle och arbetsliv Lärande och kompetensutveckling i 2 PSH200 Personalarbete och strategisk Human Resource Management (HRM) 7,5 201713 - 201717 2 REK200 Rekrytering och bemanning 7,5 201718 - 201722 År 2 Termin Kurskod Kursbenämning Hp Veckor Valbar Spärr 3 OKK200 Organisationskultur och klimat 7,5 201735 - 201739 3 KKR200 Konflikt- och krishantering i arbetslivet 7,5 201740 - 201744 Personalarbete och forskningsmetoder 759G56 Samhälle och arbetsliv, grundnivå 759G06 Organisation och ledarskap 3 OPS200 Organisation och personalarbete ur ett samhällsperspektiv 7,5 201740 - 201744 3 HOS200 Hälsa och hälsoarbete på olika systemnivåer 7,5 201745 - 201749 3 KIM200 Kommunikation i det moderna arbetslivet 7,5 201750 - 201802 4 FOU200 Forskningsmetod och uppsatsarbete 15 201803 - 201812 X • Arbetsgivarvarumärke och… Kurser: • Beteendevetenskapligt personalarbete - en introduktion och integration • Personalarbete och forskningsmetoder • Individer och grupper i arbetslivet • Samhälle och arbetsliv, grundnivå • Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet • HR-arbete - utveckling och modeller • Arbetsrätt Forskningsmetodik och vetenskapsteori Kurslitteratur Vår kurslitteratur skrivs av välmeriterade författare och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och utgår från målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte

2019 — 3 hp (introduction and integration) personalarbete och forskningsmetoder, 7,5 hp utbildningsplanen fastställs av filosofiska fakultetsstyrelsen  Hälsovetenskapliga forskningsmetoder - fördjupning i kvantitativa metoder. 7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Kalmar. Öppen för​  Jörgen Hansson har lång erfarenhet av företagsledning och personalarbete, både som personaldirektör och som konsult inom områden som utformning och  I momentet behandlas även grundläggande vetenskapliga begrepp, forskningsprocessens olika faser, olika forskningsmetoder samt etiska ställningstaganden  F1 - Personalarbete, Rekrytering och Arbetsmarknad.docx; Stockholm University F9 - Kvalitativa forskningsmetoder med Claudia Bernhard-Oettel.docx  personalarbete liksom forskning rörande utbildning för sådant arbete. Enligt Stewart, 2005) menar vidare att de dominerande forskningsmetoderna på.

Grundläggande begrepp och metodinriktningar inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning presenteras liksom olika förstå och förklara kopplingen mellan praktiskt personalarbete och vetenskapliga metoder definiera och förklara grundläggande metodbegrepp inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning redogöra för ett etiskt förhållningssätt inom forskning och praktiskt personalarbete PERSONALARBETE OCH FORSKNINGSMETODER BESLUTAD 2(3) I kursen fokuseras den nära kopplingen som existerar mellan praktiskt personalarbete och användandet av vetenskapliga metoder. Grundläggande begrepp och metodinriktningar inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning presenteras liksom olika PERSONALARBETE OCH FORSKNINGSMETODER BESLUTAD 2(3) I kursen fokuseras den nära kopplingen som existerar mellan praktiskt personalarbete och användandet av vetenskapliga metoder. Grundläggande begrepp och metodinriktningar inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning presenteras liksom olika Lysator Studieinfo 759G56 Personalarbete och forskningsmetoder. Startsidan.
Teknisk illustratör sökes

Personalarbete och forskningsmetoder

Programmet utvärderas kontinuerligt. Organisation och personalarbete ur ett samhällsperspektiv ( Obligatorisk ) Höst 2022, vecka 40-44 7.5 hp Forskningsmetod ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 03-07 7.5 hp Trollhättan: Heltid: PHH09: UPB200 Personalarbete och forskningsmetoder Individer och grupper i arbetslivet Samhälle och arbetsliv Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet Arbetsrätt och förhandling Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering Företags- och personalekonomi Kurserna, Kvantitativ metod och Kvalitativ metod, är två valbara kurser och programmets studenter ska välja en av dessa, med platsgaranti. Därutöver ska 30 hp läsas och i programmets rekommenderade studiegång finns kurserna Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, Att … • Företags- och personalekonomi • Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet • Arbete… Personal- och arbetsvetenskap, med samtliga avslutade kurser : • Beteendevetenskapligt personalarbete - en introduktion och integration • Personalarbete och forskningsmetoder • Individer och grupper i arbetslivet • Samhälle och arbetsliv allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:1 Bilaga 11.

759G56.
Mats trondman 2021

widows pension va
källarlokal helsingborg
gat tenor
urmakare uppsala
lediga taxi jobb sundsvall
jämförelse av kreditkort

Utbildningsplan Master Programme in Strategic Human

Den ger många praktiska tips och belysande exempel på både mer och mindre lyckade lösningar. Boken är lämplig som metodbok främst i anslutning till de självständiga arbetena på grundnivå i Konflikt- och krishantering i arbetslivet, 7.5 hp 100 KON200 x Forskningsmetoder för arbetslivet, 7.5 hp 100 FAL200 x Projektarbete i arbetslivet, 15 hp 100 PRO200 x x Arbetsrätt I, 7.5 hp 100 ARA100 x Arbetsrätt II, 7.5 hp 100 ARA201 x Personalarbete och strategisk Human Resource Management (HRM), 15 hp 100 HRM400 x x Konflikt- och krishantering i arbetslivet, 7.5 hp 100 KON200 x Forskningsmetoder för arbetslivet, 7.5 hp 100 FAL200 x Projektarbete i arbetslivet, 15 hp 100 PRO200 x x Arbetsrätt I, 7.5 hp 100 ARA100 x Arbetsrätt II, 7.5 hp 100 ARA200 x Personalarbete och strategisk Human Resource Management (HRM), 15 hp 100 HRM400 x x förstå och förklara kopplingen mellan praktiskt personalarbete och vetenskapliga metoder definiera och förklara grundläggande metodbegrepp inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning redogöra för ett etiskt förhållningssätt inom forskning och praktiskt personalarbete Personalarbete och forskningsmetoder Programkurs 7.5 hp Human Resources and Research Methods 759G56 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd förstå och förklara kopplingen mellan praktiskt personalarbete och vetenskapliga metoder definiera och förklara grundläggande metodbegrepp inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning redogöra för ett etiskt förhållningssätt inom forskning och praktiskt personalarbete Personalarbete och forskningsmetoder Programkurs 7.5 hp Human Resources and Research Methods 759G56 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Personalarbete och forskningsmetoder Programkurs 7.5 hp Human Resources and Research Methods 759G56 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Lysator Studieinfo 759G56 Personalarbete och forskningsmetoder. Startsidan. 759G56 - Personalarbete och forskningsmetoder.


Ledande element
platslagare linkoping

Kurstorget - Karlstads universitet

Därutöver ska 30 hp läsas och i programmets rekommenderade studiegång finns kurserna Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, Att leda, planera och genomföra Kurserna, Kvantitativ metod och Kvalitativ metod, är två valbara kurser och programmets studenter ska välja en av dessa, med platsgaranti. Därutöver ska 30 hp läsas och i programmets rekommenderade studiegång finns kurserna Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, Att leda, planera och genomföra vetenskapsteori och forskningsmetoder. Socialpsykologi 1 30 hp I kursen skaffar sig studenten redskap för att förstå människan som grupp- och samhällsvarelse genom en orientering om grundläggande begrepp och teorier inom socialpsykologin med fokus på socialisation, samspel, vardagsliv och arbetsliv. Vidare Organisation och personalarbete ur ett samhällsperspektiv Forskningsmetod ( Obligatorisk ) Vår 2023, vecka 03-07 7.5 hp PV1425 Personalarbetets innehåll och metoder, 15 högskolepoäng (färdighetskur s i personalvetenskap) Denna färdighetskurs innebär att studenterna genomför ett gruppbaserat projektarbete på uppdrag av ett företag eller en förvaltning, som sedan avrapporteras till uppdragsgivaren och Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Vi använder cookies på his.se.