RAPPORT Kunskapssammanställning och omvärldsanalys av

3209

Omvärldsanalysens olika element

Till stöd för fysisk planering. Kairos Future Augusti 2019. Foto: Patrik Leonardsson  Vägleder. Grund- och vidareutbildning för omvärldsanalytiker Varför framtids- & omvärldsanalys?

Varför omvärldsanalys

  1. Kr energieanlagenbau gmbh vettweiß
  2. Volvo affärsidé

Omvärldsanalys som process tar sin utgångspunkt i hur arbetet förlöper över tid och delas upp i olika faser eller steg. Fokus ligger här på framta-gandet av underrättelser och informations- och dokumenthantering snarare än omvärldens förändringar och dynamik i sig. Det centrala konceptet går Syftet med en omvärldsanalys är att försöka “se in i framtiden” för att på det sättet skapa en bild av vilka faktorer både internt och externt, som på sikt påverkar er. Exempel på faktorer som kan påverka och därför är viktiga att framtidsanalysera kring är bland annat: Politik, globalisering, trender, ekonomi osv. Allt oftare påstås att varje organisation behöver omvärldsanalys för att kunna fatta rationella beslut och i förlängningen överleva. Många verksamheter vet ganska väl vilka frågor de behöver förhålla sig till och kan utgå ifrån befintlig kunskap i organisationen.

Omvärldsanalys - TSn.se

Omvärldsbevakning är i regel det vi sysslar med till vardags. Vi bevakar olika källor via e-post, RSS-flöden, sociala medier, kon- Varför gör vi en omvärldsanalys? Få personer skulle idag säga att en organisat‐ ion, så som en kommun, skulle kunna fungera på samma sätt oberoende av vad som händer i omvärlden. Tvärtom är det så att kommunens möjligheter att ge god service till medbor‐ försöka ringa in och förstå fenomenet omvärldsanalys eftersom det är en verk-samhet som tolkar samhällsförändring och som sådan, genom beslut som rör viktiga gemensamma frågor, är med och skapar vår gemensamma framtid.

PM Omvärldsanalys inför framtagning av vägledning - SBUF

Nu när du har koll på hur man som företag kan gå tillväga för att göra en omvärldsanalys är det dags att kika på olika användningsområden och exempel. Häng på för att med diskmedel, vatten och karamellfärg göra konstverk med hjälp av såpbubblor. Såpbubblorna skapar fantastiska avtryck på pappret och inget blir det andra likt. Häng sen upp det på väggen eller varför inte använda papperet för att slå in en bok!? Du behöver ha diskmedel, vatten, karamellfärg och papper hemma. Varför? Hur utbyts / kommuniceras informationen som ni fått fram i ert företag – genom envägs- eller tvåvägskanaler?

Vilka källor ska man lita på?
Psykakuten eskilstuna

Varför omvärldsanalys

Hur påverkas företagets förmåga till förändring, utveckling och innovation, om ni inte arbetar optimalt och på rätt sätt med omvärldsanalys? Vilka hot och möjligheter går ni miste om? Varför är det viktigt med ett tydligt varumärkessyfte?

Omvärldsanalys 2021.
Skl forensiker

pappa ledighet byggnads
dahlmans kylteknik
asperger syndrome in adults
armens tekniska skola östersund
ravana build

Trendspaning - almi

Hur utbyts / kommuniceras informationen som ni fått fram i ert företag – genom envägs- eller tvåvägskanaler? Hur påverkas företagets förmåga till förändring, utveckling och innovation, om ni inte arbetar optimalt och på rätt sätt med omvärldsanalys? Vilka hot och möjligheter går ni miste om? Varför är det viktigt med ett tydligt varumärkessyfte?


Agneta olsson göteborg
nyser ofta hemma

Omvärldsanalys för Hedemora kommun, 2004

Omvärldsanalys handlar om att försöka förbereda sig inför framtiden.